Hoe medisch leiderschap voor iedere arts meer werkplezier in de zorg geeft!

01 mrt 2023

Wat bepaalt jouw werkplezier? En wat kan jij daaraan doen?

Dit artikel geeft je handvatten om zelf invloed uit te oefenen op jouw werkplezier. Ondanks de omstandigheden in de zorg die niet altijd makkelijk zijn.

Grote kans dat jij in ons mooie vak als arts gestart bent vanuit bevlogenheid. Helaas wordt tegenwoordig de kans ook steeds wat groter dat jij, net als andere collega’s, kampt met een gebrek aan motivatie. Dit heeft diverse factoren. De Jonge Specialist heeft daar vanuit de nationale a(n)ios enquête 2022 al diverse ideeën over gegeven. Uit die enquête blijkt ook, dat 97% nog steeds trots is op het vak. Daarnaast heeft 26% serieus wel eens overwogen te stoppen met de opleiding.

Dit fenomeen beperkt zich niet tot Nederland. Zie het artikel in the New York times van 5 februari: ‘Doctors aren’t burned out from overwork. We’re demoralized by our health system.’ Of het artikel in Medisch contact van 9 februari over Europese dokters: ‘Overvraagd, onderbetaald’.

Er wordt nu in veel opinies gewezen naar wat de overheid en organisaties in de zorg moeten veranderen. Daar moeten inderdaad veranderingen plaatsvinden. Die veranderingen zullen echter tijd nemen en zijn niet morgen gerealiseerd. Ook lijkt het alsof je op deze zaken als individu weinig invloed op hebt. Steven Covey noemt dit de ‘cirkel van betrokkenheid’: Alle zaken die impact op jou hebben, maar waar jij geen directe invloed op hebt. We kunnen met zijn allen veel energie verliezen in het klagen hierover en hierdoor gefrustreerd worden. Dat is dus verloren energie, die niks oplevert. Klagen is kortdurend lekker en schept een band, maar creëert geen verandering. Integendeel: het versterkt de ander in negativiteit.

Gelukkig benoemt hij ook een ‘cirkel van invloed’: waar je wél zelf dingen kan veranderen en invloed hebt op wat er gebeurt. Dit is waar Medisch Leiderschap een rol speelt. Medisch leiderschap is van iedere arts; het gaat namelijk over invloed uitoefenen op de situatie om jou heen. Op een manier die bij jou past. Wanneer je daar handvatten voor krijgt kan je door medisch leiderschap je eigen cirkel van invloed groter maken. En dat heeft effect op je werkplezier en je bevlogenheid.

Door de hectiek in de zorg komen veel artsen er niet aan toe om stil te staan bij hun drijfveren. Daniel Pink beschrijft in zijn model, dat intrinsieke motivatie gevoed wordt door 3 factoren: autonomie, zingeving en meesterschap. Ontwikkelen van meesterschap krijgt in het artsenvak veel aandacht. Autonomie en zingeving komen veel minder aan bod. En dit zijn twee factoren waar jij zelf aandacht aan kan geven. Hoe vind jij in je huidige omstandigheden jouw stukje autonomie? Wat is jouw zingeving in je vak en hoe kan je dat aandacht geven?

Vanuit bevlogenheid kan je uit de ‘dramadriehoek’ (Transactionele Analyse) stappen: waar je klaagt, je slachtoffer voelt en het idee hebt, dat je steeds maar de boel moet redden. Vanuit die dramadriehoek verander je nooit echt iets; het zorgt er alleen voor dat je je kortdurend beter voelt. Je kan pas constructief verandering in gang zetten vanuit de Medisch Leiderschaps driehoek. Daarbij is bevlogenheid en verlangen de basis.

Maar: hoe doe je dat dan?

Vanuit zelf werken in de zorg en onze ervaring met het coachen en trainen van zeer veel artsen hebben wij een model Medisch Leiderschap gecreëerd. Gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken en literatuur. In dit model Medisch Leiderschap zijn er naast de onderwerpen autonomie en zingeving nog 10 factoren, die jou kunnen helpen om jouw individuele medisch leiderschap te vergroten. Hiermee vergroot je je bevlogenheid en dus geeft het je ook meer werkplezier.

In het midden staat jouw potentieel. Jouw waarden, jouw sterktes, jouw verlangen voor de zorg en jouw zingeving in de zorg bepalen samen jouw potentieel. Door de acht katalysatoren, die zowel intern als extern gericht zijn, aandacht te geven en op jouw manier in te vullen zul je merken dat je invloed vergroot ook al veranderen de omstandigheden niet. Door bij jezelf intern te starten krijg je meer invloed richting extern. Je cirkel van invloed wordt vergroot.

Nieuwsgierig geworden?

Doe hier onze test om te kijken hoe het er met jouw Medisch Leiderschap voor staat. Hierbij krijg je ook per katalysator uitleg en input hoe je dit aandacht kan geven.

In onze leergang Medisch Leiderschap voor a(n)ios  komt ieder van deze katalysatoren aan bod en ga jij hier zelf mee aan de slag: individueel, in kleine groepjes en in de grotere groep. Met intellectuele input en ook creatieve input. Met de wijsheid van je brein, je hart, je lijf en je ziel. Met ook veel humor en lichtheid. Het gemiddelde cijfer voor deze nascholing is een 8,7. Op 13 april starten we weer!

Wil jij ook handvatten om vanuit je hart de regie te nemen? Neem dan contact met mij op: angelique@mpowr.nl voor meer informatie over onze nascholingen of individuele coaching.

Met bevlogenheid jouw werkplezier vergroten! Met Medisch Leiderschap dat door iedereen verschillend wordt ingevuld: wanneer iedere arts vanuit de stevigheid van eigen Medisch Leiderschap handelt, creëren we een zorg waarin het weer leuk is om te werken. Met positieve impact voor de zorgprofessionals, de patiënt én voor de maatschappij.

 

– Door Angelique van Dam