Organisatiestructuur

De Jonge Dokter is een stichting voor en door jonge artsen. Onze actieve leden zijn naast hun inzet voor DJD ook zelf in de zorg werkzaam zijn.

De organisatie is gebaseerd op het TEAL principe. Genoemd naar een blauwgroene kleur is dit een non-hiërarchische organisatie.
Door duidelijk kaders af te spreken kunnen de diverse teams snel zelfstandig handelen.

Vergaderstructuur

Als actieve leden vinden we het belangrijk dat ieders stem vertegenwoordigd is. Om met elkaar richting te geven aan onze beweging hebben we verschillende momenten om elkaar te ontmoeten:

  • Eens per maand gezamenlijke vergadering met álle teams, om elkaar op de hoogte te houden wat er binnen de verschillende teams speelt.

  • Eens per maand online vragenuurtje, om met elkaar de successen van afgelopen tijd te delen en hulpvragen aan andere teams te kunnen stellen. Zo ondersteunen we elkaar en zorgen voor cohesie tussen de verschillende teams.

  • Twee keer per jaar komen we ook met elkaar samen op een heidag, om de lange termijn visie aan te scherpen, complexere plannen uit te denken en elkaar te inspireren.

  • Hiernaast vergaderen de teams zelfstandig in wisselende frequentie.

Daarnaast zijn er inspiratiesessies waarbij we een interessante spreker uitnodigen om zelf te blijven verbreden en verdiepen, en tal van gezellige avonden of dagjes waarbij we elkaar in informele setting treffen. Hebben we een onofficieel fietspeloton, delen soms een sportklasje en komen we elkaar sporadisch tegen op de werkvloer!

De teams

We werken in zelfsturende teams, waarin eigen verantwoordelijkheid nemen het belangrijkste is. Samenwerken, zelfmanagement, in verbinding zijn en elkaar ondersteunen zijn hierbij belangrijke waardes. Dat doen we vanuit de volgende teams:

Voor een nieuw project wordt wordt er vaak ook een nieuw team opgericht, met zowel mensen die al langere tijd bij DJD actief zijn als nieuwe aanwinsten.

-Visie // Bewaakt de richting van de stichting, en faciliteert vergaderingen, en ondersteunt de overige teams
-Onderwijs en Intervisie // Organiseren workshops en verkennen intervisievormen voor jonge dokters
-Foutenfestival // Realiseert ons terugkomende foutenfestival
-Communicatie // Zorgt voor alle externe commminicatie op persoonlijk, positief en prikkelend niveau

-Partners // Verkent en organiseert samenwerkingen met externe partijen
-Buddyproject // Organiseert een landelijke systematiek een op een ontmoeting en overleg tussen jonge dokters 

Sluit je aan bij ons team en word actief bij DJD!