Aanbod

Hier vind je alle evenementen die door De Jonge Dokter worden georganiseerd, zoals het jaarlijks terugkerende Foutenfestival, of het evenement Geldzorg.

 

Hier vind je meer informatie over ons intervisieproject, een traject van een half jaar onder begeleiding van een ervaren en gecertificeerde intervisiebegeleider. Vanuit De Jonge Dokter willen we jou helpen bij het delen van ervaringen.

 

Hier vind je meer informatie over ons nieuwste aanbod: het buddysysteem. Dit is er voor zowel coassistenten als alle betalende leden. Uit ons eigen netwerk worden jonge dokters gematcht en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact gebracht. Het gaat om peer-to-peer contact.

 

Hier vind je verschillende producten die op initiatief van of mede door De Jonge Dokter zijn ontwikkeld. Bestel hier het boek 'SPREEK' of sokken met ons eigen logo erop!

 

Hier vind je de resultaten van onze nulmeting, een onderzoek dat we hebben uitgevoerd onder een grote groep jonge dokters, waarbij we voornamelijk werkdruk en werkplezier onder jonge dokters hebben getoetst.