Onderzoek werkplezier en werkstress

Hoe zit jíj in je vel?

Vragenlijst over werkplezier en werkstress voor jonge dokters

Waarom deze vragenlijst?

Het lijkt waarschijnlijk alweer even geleden dat je geneeskunde ging studeren. Vol ambitie startte je de opleiding. Eén van de dingen die je wilde bereiken was vast het gezond maken van zieke mensen, ziektes voorkomen of bijdragen aan meer gezondheid in het algemeen.

Ondertussen ben je basisarts en zelfstandig aan de slag of je bent nog hard bezig je artsentitel te bemachtigen. Hoe kijk je nu naar je werk? Heb je nog dezelfde ambities? Wat zorgt er voor dat je met een goed gevoel naar huis gaat? En wat voelt er minder goed?

Met name in de groep anios en onderzoekers/promovendi is er geen eerder verricht onderzoek naar werkplezier en werkstress. Terwijl onderzoek bij andere groepen jonge dokters (zoals de aios en geneeskundestudenten) alarmerende signalen lieten zien. De Jonge Dokter wil hier samen met Alles is Gezondheid een beeld van krijgen. Zodat we ons nog beter in kunnen zetten voor goede en gezonde werkomstandigheden voor jonge dokters.