Thema's

Waar wij ons op focussen

Werkplezier en werkstress voor jonge dokters

Het lijkt waarschijnlijk alweer even geleden dat je geneeskunde ging studeren. Vol ambitie startte je de opleiding. Eén van de dingen die je wilde bereiken was vast het gezond maken van zieke mensen, ziektes voorkomen of bijdragen aan meer gezondheid in het algemeen.
Ondertussen ben je basisarts en zelfstandig aan de slag of je bent nog hard bezig je artsentitel te bemachtigen. Hoe kijk je nu naar je werk? Heb je nog dezelfde ambities? Wat zorgt er voor dat je met een goed gevoel naar huis gaat? En wat voelt er minder goed?

De Jonge Dokter wil samen met Alles is Gezondheid een beeld  krijgen van het werkplezier en de werkstress onder groep anios en onderzoekers/promovendi. Zodat we ons nog beter in kunnen zetten voor goede en gezonde werkomstandigheden voor jonge dokters.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Vul de vragenlijst in

Zorg & toekomst

Het is voor de zorg belangrijk om mee te gaan met de tijd. Om hierin bij te blijven en om jonge dokters voor te bereiden op de veranderingen die waarschijnlijk komen gaan in de zorg richt De Jonge Dokter zich op vier trends binnen dit thema’s. Specifiek proberen wij de kennis onder jonge dokters over deze trends te vergroten en houden wij de voortgang hierin bij. De trends waar wij ons mee bezig houden zijn: Opkomende technologiën, Menselijke zorg, Positieve gezondheid en Value Based Healthcare

Blijven leren

Werken in de zorg betekent een leven lang leren. Je leert natuurlijk veel tijdens je werk, maar om leren te versnellen is het belangrijk hier ook je aandacht op gefocust te houden. Ook voordat je in opleiding ergens voor gaat is het belangrijk te blijven leren. Zo begin je beter voorbereid aan een opleiding en kun je betere patiënten zorg leveren. Wij willen graag dit blijven leren stimuleren. Deels door zelf dinge te organiseren en deels door de aandacht te focussen op blijven leren.

Investeren in jezelf

Als je werkt met plezier en passie lever je beter werk af. Hiervoor is het belangrijk dat jijzelf als je omgeving aandacht hebben voor jouw welzijn en vitaliteit. De tijd nemen voor jezelf, reflecteren op waar je heen wil in het leven met een goede balans van werk en privé. Alle ballen in de lucht houden blijft altijd een uidaging. Juist daarom is het belangrijk om hier bewust mee bezig te blijven. Niet slapend het leven door maar blijven genieten van alle dingen die je doet. Niet alleen jijzelf moet hier aandacht voor hebben, ook je (werk)omgeving moet dit doen. Wij gaan actief deze gesprekken aan om te zorgen dat de zorg ook gezond blijft als omgeving om in te werken.

Een fijne omgeving

De druk in de zorg is groot. Dit komt niet alleen door de werkdruk, maar zit ook in de aard van het werken met mensenlevens. Het is belangrijk om te werken in een veilige omgeving waar alles bespreekbaar is en iedereen zich op zijn plek voelt. Dit komt terug in de omgang met collega’s, maar ook in hoe roosters gemaakt worden en hoeveel er van je gevraagd wordt op je werkplek (denk aan: vaak later moeten blijven). Hierbij bestaat er een lastig spanningsveld tussen enerzijds een plek voor een opleiding willen bemachtigen en tegelijk jezelf beschermen tegen overvraagd worden. De Jonge Dokter biedt hulp bij het vinden van deze balans en bemiddelt waar nodig actief om werken leuk te houden.

Transformeer de zorg met ons

Help ons het onbespreekbare weer bespreekbaar te maken.